Privacyverklaring kattentrimsalon Carcoons

Kattentrimsalon Carcoons, gevestigd aan Beverlanderhof 39, 2461 BV Ter Aar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactpersoon: Ada Urmston 0642115471 email: carcoons@live.nl

Welke gegevens ik verwerk

Kattentrimsalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze hebt verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die bekend zijn in de trimsalon:

  • Voor en achternaam eigenaar
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Naam, leeftijd en ras van uw huisdier
  • Verdere bijzonderheden en gedrag van uw huisdier

Tevens maak ik vooraf en achteraf foto’s van uw huisdier. Deze foto’s worden uitsluitend door mij gebruikt na mondelinge toestemming van de eigenaar op de website en/of facebookpagina van de kattentrimsalon. Deze foto’s worden nimmer verkocht aan een derde partij. Er komen nimmer namen van eigenaren bij de foto’s te staan.

Doel verwerking persoonsgegevens

Uw gegevens worden verwerkt vanwege de volgende redenen:

  • U te kunnen contacteren indien nodig om mijn dienstverlening uit te voeren.
  • Om te verifiëren welke klant met welk huisdier in mijn salon komt. Met name vanwege het vertoonde gedrag in het verleden is dit voor mij van belang.
  • U te kunnen informeren over eventuele wijzigingen van mijn diensten en producten.
  • Om u in de toekomst te voorzien van een nieuwsbrief.

Bewaren van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bent. Indien een kat komt te overlijden worden uw gegevens vernietigd.

Delen persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden nimmer gedeeld met derden m.u.v. derden die werkzaam zijn op wettelijke basis.

Beveiliging

Uw gegevens worden veilig bewaard op papier zodat derden er geen toegang toe hebben.
Verder worden geen bezoekgegevens bijgehouden van de website of facebookpagina die herleidbaar zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen kunt u mij dit schriftelijk verzoeken. Dit mag via mail, brief, facebook enzovoorts. Ik zal ten spoedigste aan uw verzoek voldoen doch binnen 7 werkdagen.

Opgemaakt op 25 februari 2019.